ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2631
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Wozławki na lata 2010-2020.
Nr aktu prawnego
XXXI/169/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Unikowo na lata 2010-2020.
Nr aktu prawnego
XXXI/168/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Prosity na lata 2010-2020.
Nr aktu prawnego
XXXI/167/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2010 pn.„Szansa na konstruktywny start w dorosłe życie – lokalny program integracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”.
Nr aktu prawnego
XXXI/166/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXXI/165/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Bisztynek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” i wyznaczenia jej przedstawiciela do prac w Stowarzyszeniu.
Nr aktu prawnego
XXXI/164/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Wozławki.
Nr aktu prawnego
XXX/163/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Unikowo.
Nr aktu prawnego
XXX/162/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Prosity.
Nr aktu prawnego
XXX/161/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2010-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
XXX/160/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji