ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2631
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XVIII/121/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XVIII/120/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XVIII/119/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy i Miasta Bisztynek na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XVIII/118/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XVIII/117/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XVIII/116/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XVIII/115/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020.
Nr aktu prawnego
XVIII/114/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana .............................. na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XVII/113/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu
Nr aktu prawnego
XVII/112/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji