Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2631
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2015 – 2021.
Nr aktu prawnego
V/22/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bisztynek jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
IV/21/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
IV/20/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej w Bisztynku na lata 2015-2018.
Nr aktu prawnego
IV/19/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego.
Nr aktu prawnego
IV/18/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek w 2015 roku.
Nr aktu prawnego
IV/17/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.
Nr aktu prawnego
IV/16/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
IV/15/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
Nr aktu prawnego
IV/14/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2015 – 2021.
Nr aktu prawnego
IV/13/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji