Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2631
Data podjęcia
2013-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2014r.
Nr aktu prawnego
69/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2013-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Biblioteki Publicznej w Bisztynku pomieszczeń i części wspólnych budynku położonego w Bisztynku przy ul. Ogrodowej 2 w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
68/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu w 2013r.
Nr aktu prawnego
67/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013-2020.
Nr aktu prawnego
66/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2013-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
65/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2013-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Bisztynek wraz z eksploatacją i administrowaniem kotłowni położonej w Bisztynku przy ul. Słonecznej.
Nr aktu prawnego
64/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 11/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zatrudnienia planu remontów lokali stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2013.
Nr aktu prawnego
63/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej kotłowni położonej w Bisztynku przy ul. Słonecznej.
Nr aktu prawnego
62/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przejęcia i przekazania infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej, położonej w miejscowości Sątopy-Samulewo.
Nr aktu prawnego
61/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nieruchomości zabudowanej.
Nr aktu prawnego
60/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji