ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
XV/95/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XV/94/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bisztynek na lata 2012-2016.
Nr aktu prawnego
XV/93/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2011 rok.
Nr aktu prawnego
XV/92/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2011 rok.
Nr aktu prawnego
XV/91/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XIII/83/012
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020.
Nr aktu prawnego
XIII/82/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XIV/90/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XIV/89/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 – 2020
Nr aktu prawnego
XIV/88/2012
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji