ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2011-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uznania protestu wyborczego i unieważnienia wyborów sołeckich w Nowej Wsi Reszelskiej.
Nr aktu prawnego
32/19/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
31/18/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. P.Findera.
Nr aktu prawnego
30/17/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie instrukcji postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
Nr aktu prawnego
29/16/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
28/15/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikowi zakładu budżetowego.
Nr aktu prawnego
27/14/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2011-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2011r.
Nr aktu prawnego
26/13/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
25/12/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2011-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
24/11/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2011-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Bisztynku i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
Nr aktu prawnego
23/10/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji