ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2014r.
Nr aktu prawnego
XXV/181/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/180/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
XXV/179/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy.
Nr aktu prawnego
XXV/178/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stanowiska dotyczącego niezbędności uwzględnienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020 oraz regionalnym komponencie Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 odrębnych Osi Priorytetowych dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
Nr aktu prawnego
XXV/177/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXV/176/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXV/175/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2013-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020.
Nr aktu prawnego
XXV/174/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2013-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
133/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2013-12-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014-2021.
Nr aktu prawnego
130/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji