ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2591
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku projektu systemowego pt. “Małymi krokami do celu” w roku 2011.
Nr aktu prawnego
V/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2592
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
V/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2593
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
Nr aktu prawnego
V/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2594
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2595
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012".
Nr aktu prawnego
V/26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2596
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/25/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2597
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
V/24/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2598
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Nr aktu prawnego
V/23/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2599
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/22/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2600
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/21/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji