ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/252/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 -2034
Nr aktu prawnego
XXXII/251/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/250/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 - 2032
Nr aktu prawnego
XXXII/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Biskupcu wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XXXII/248/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXI/247/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XXXI/246/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXX/245/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 - 2032
Nr aktu prawnego
XXX/244/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXX/243/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji