ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
109/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXVII/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXVII/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zamieniająca uchwalę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
107/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.
Nr aktu prawnego
103/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
101/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
100/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
99/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
98/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji