ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin miejsca nielegalnej wycinki drzew.
Nr aktu prawnego
17/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2023/2024.
Nr aktu prawnego
14/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia.
Nr aktu prawnego
13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych składników wynagrodzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych składników wynagrodzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
11/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 1 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne na Cmentarzach Komunalnych w Bisztynku i Sątopach.
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu samochodem prywatnym w celach służbowych.
Nr aktu prawnego
6/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji