ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2611
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/170/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2612
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIV/169/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2613
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek
Nr aktu prawnego
XXIV/168/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2614
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/167/13
Status
Uchylony
Lp: 2615
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXIV/166/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2616
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/165/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2617
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXIV/164/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2618
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020.
Nr aktu prawnego
XXIV/163/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2619
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2015.
Nr aktu prawnego
XXIII/162/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2620
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXIII/161/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji