ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2611
Data podjęcia
2010-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie budżetu gminy w 2010r.
Nr aktu prawnego
12/12/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2612
Data podjęcia
2010-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
11/11/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2613
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia zgłoszonych uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek w czasie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.
Nr aktu prawnego
10/10/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2614
Data podjęcia
2010-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
9/9/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2615
Data podjęcia
2010-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
8/8/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2616
Data podjęcia
2010-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
7/7/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2617
Data podjęcia
2010-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji.
Nr aktu prawnego
6/6/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2618
Data podjęcia
2010-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości funduszu nagród w 2010r. w Urzędzie Miejski w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
5/5/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2619
Data podjęcia
2010-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
4/4/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2620
Data podjęcia
2010-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2010r.
Nr aktu prawnego
3/3/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji