ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013-2020
Nr aktu prawnego
XIX/137/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani xxxxxxxxxxxxx na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XIX/136/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
Nr aktu prawnego
XIX/135/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi.
Nr aktu prawnego
XIX/134/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie umowy o współpracy partnerskiej z miastem Werchowina - Obwód Iwano-Frankowski – Ukraina
Nr aktu prawnego
XIX/133/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Bisztynek na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2019.
Nr aktu prawnego
XIX/132/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIX/131/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XIX/130/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bisztynek w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego- Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
XIX/129/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Bartoszycach.
Nr aktu prawnego
XIX/128/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji