ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
XXII/114/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i utworzeniu Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXII/113/09
Status
Zmieniony
Lp: 2643
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXII/112/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXII/111/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa.
Nr aktu prawnego
XXII/110/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2009.
Nr aktu prawnego
XXII/109/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXI/108/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009 – 2013.
Nr aktu prawnego
XXI/107/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Sątopy- Samulewo.
Nr aktu prawnego
XXI/106/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Sątopy.
Nr aktu prawnego
XXI/105/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji