ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
58/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej oraz zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020.
Nr aktu prawnego
39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
25/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
62/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia formy przekazywania do Burmistrza sprawozdań.
Nr aktu prawnego
53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad podziału kosztów utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku i Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
45/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Bisztynek dla samorządowych instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
16/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji