ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku nieruchomość położonej w Bisztynku przy ul. M. Konopnickiej 9.
Nr aktu prawnego
186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2, 3, do Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy, zmienionego Zarządzeniem nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012, Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 30 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 109/2020 z dnia 9 września 2020r.
Nr aktu prawnego
185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2022 pn. „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2022."
Nr aktu prawnego
182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie autopoprawek do budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
179/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022-2031.
Nr aktu prawnego
178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 176/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r.
Nr aktu prawnego
176A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r.
Nr aktu prawnego
176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Bisztynek w Żłobku Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Bisztynek w Szkole Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
174/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji