ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2601
Data podjęcia
2011-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2011r.
Nr aktu prawnego
22/09/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2602
Data podjęcia
2011-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
21/08/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2603
Data podjęcia
2011-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania samorządowemu zakładowi budżetowemu informacji o kwotach przychodów i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
20/07/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2604
Data podjęcia
2011-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
19/06/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2605
Data podjęcia
2011-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i zasad rozliczania dotacji przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
18/05/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2606
Data podjęcia
2011-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. Żeromskiego 4.
Nr aktu prawnego
17/04/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2607
Data podjęcia
2010-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
16/03/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2608
Data podjęcia
2011-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do monitorowania trwałości projektu "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach-Samulewie" współfinansującego ze środków UE oraz archiwizacji wszelkich dokumentów związanych z ich realizacją.
Nr aktu prawnego
15/02/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2609
Data podjęcia
2011-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
14/01/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2610
Data podjęcia
2010-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd.
Nr aktu prawnego
13/13/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji