ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2601
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XIV/87/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2602
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutów sołectwom oraz samorządom osiedlowym Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIV/86/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2603
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Bisztynka uprawnienia do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIV/85/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2604
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku projektu systemowego pt. “Małymi krokami do celu” w roku 2012.
Nr aktu prawnego
XIV/84/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2605
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010r.
Nr aktu prawnego
III/11/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2606
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2011-2014
Nr aktu prawnego
III/12/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2607
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
Nr aktu prawnego
XIII/81/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2608
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutu „Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego”.
Nr aktu prawnego
XIII/80/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2609
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu bartoszyckiego na lata 2011-2032”.
Nr aktu prawnego
XIII/79/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2610
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji przedmiocie nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (sołectwom i osiedlom) Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIII/78/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji