ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 28328
Dane podstawowe 21405
Statut Gminy 22189
Regulamin organizacyjny 29145
Kierownictwo urzędu 6587
Burmistrz 11711
Zastępca Burmistrza 9743
Skarbnik 9757
Sekretarz 7517
Struktura organizacyjna 12999
Referaty i Stanowiska 7504
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 7966
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 6867
Referat Finansowo - Księgowy 8290
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 8523
Urząd Stanu Cywilnego 8449
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 6959
Radca Prawny 6294
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 5616
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 5127
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 5530
Referat Dróg i Robót Publicznych 5294
Organy Gminy 13270
Burmistrz Bisztynka 13675
Rada Miejska 7131
Skład Rady 12028
Komisje 10719
Jednostki organizacyjne 11167
Posiadające osobowość prawną 14052
Jednostki pomocnicze 19243
Jednostki oświatowe 12757
Służby, Inspekcje, Straże 3011
Zamówienia publiczne 444381
Zamówienia publiczne aktualne 148973
Zamówienia publiczne w toku 14377
Zamówienia publiczne archiwalne 4615
Wyniki zamówień publicznych 5829
Wyniki innych postępowa 4082
Zapytania ofertowe 232127
Zamówienia do 30tyś.EURO 256433
Konkursy 52815
Ogłoszenia o naborze 61939
Ogłoszenia aktualne 31820
Ogłoszenia w toku 53971
Wyniki naboru 171614
Procedury załatwiania spraw 142909
Departamenty / Stanowiska 100815
Sprawy 131617
Akty prawne 2383105
Uchwały Rady Miejskiej 2343620
Zarządzenia Burmistrza 2647953
Archiwum do 2008 roku 14086
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 2931
Majątek i finanse 50978
Budżet 88198
Wykaz mienia 6652
Sprawozdania 75173
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 6458
Podatki i opłaty 15409
Podatki i opłaty w roku 2016 14087
Oświadczenia majątkowe 23819
Kierownictwo Urzędu 26720
Rada Miejska 15853
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19003
Ochrona środowiska 56521
Informacje o jakości wody 7686
Azbest 30077
Decyzje środowiskowe 59139
Gospodarka odpadami 60879
Łowiectwo 13548
Zmniejszenie retencji terenowej 1749
Uproszczone plany urządzenia lasów 1781
Gospodarka nieruchomościami 297075
Mienie komunalne 31755
Wykazy nieruchomości 385286
Zbycie w trybie przetargu 2700
Ogłoszenia o przetargach 12807
Rada Miejska 191099
Sprawozdania 52855
Plan Pracy 26530
Stanowisko Rady Miejskiej 8088
Sesje Rady Miejskiej 12288
INFORMACJE BURMISTRZA 6277
RODO 4612
Klauzule 5928
PETYCJE 1373
Koordynator do spraw dostępności 1317
Kontrole 29937
Strategie, raporty, opracowania 39779
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10396
Rejestr Instytucji Kultury 16451
Zezwolenia 5015
Informacje nieudostępniane 4500
Inne ogłoszenia 393031
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 1458
Powszechny Spis Rolny 2020 2359
GRADOBICIE 2012 13131
WYBORY i REFERENDA 5864
Wybory na Prezydenta RP 2020 9468
Wybory Parlamentarne 2019 5487
Wybory UE 2019 11333
Wybory Uzupełniające 2019 4983
Wybory Samorządowe 2018 22944
Wybory EU 16373
Wybory Samorządowe 2014 28885
Wybory Prezydent RP 2015 13131
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8093
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 5624

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2485
Statystyka 4184
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3592
O Biuletynie 3633
Rejestr zmian 1721627
Redakcja Biuletunu 4308
Instrukcja obsługi 3189
Pliki do pobrania 15108
DRUKI 29308
Mapa serwisu 3982
Powiaty i gminy 4034
Urząd Marszałkowski 63
Powitanie 1060

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 525851
Informacje o naborze 84715
Aktualności 138032
Oświadczenia Majątkowe 303898
Przetargi 27
« powrót do poprzedniej strony