ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 31583
Dane podstawowe 26363
Statut Gminy 29142
Regulamin organizacyjny 37399
Kierownictwo urzędu 7344
Burmistrz 14741
Zastępca Burmistrza 12617
Skarbnik 12263
Sekretarz 9599
Struktura organizacyjna 16640
Referaty i Stanowiska 8485
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 9930
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 8526
Referat Finansowo - Księgowy 11161
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10735
Urząd Stanu Cywilnego 10868
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 8961
Radca Prawny 7973
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 6967
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 6375
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 6848
Referat Dróg i Robót Publicznych 6485
Organy Gminy 14691
Burmistrz Bisztynka 16700
Rada Miejska 8500
Skład Rady 15781
Komisje 13655
Jednostki organizacyjne 12490
Posiadające osobowość prawną 17646
Jednostki pomocnicze 24120
Jednostki oświatowe 16244
Służby, Inspekcje, Straże 3494
Zamówienia publiczne 587812
Zamówienia publiczne aktualne 159558
Zamówienia publiczne w toku 15103
Zamówienia publiczne archiwalne 5220
Wyniki zamówień publicznych 6437
Wyniki innych postępowa 4619
Zapytania ofertowe 283695
Zamówienia do 30tyś.EURO 368011
Konkursy 64433
Zamówienia do 13 000 zł 3010
Ogłoszenia o naborze 80337
Ogłoszenia aktualne 41515
Ogłoszenia w toku 65320
Wyniki naboru 232910
Procedury załatwiania spraw 188482
eUsługi - Urzędu Miejskiego 0
Departamenty / Stanowiska 140275
Sprawy 178402
Majątek i finanse 68671
Budżet 123772
Wykaz mienia 8189
Sprawozdania 103022
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 8056
Akty prawne 3326349
Uchwały Rady Miejskiej 3249448
Zarządzenia Burmistrza 3670796
Archiwum do 2008 roku 17725
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 3910
Podatki i opłaty 22789
Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne 0
Podatki i opłaty w roku 2016 17589
Oświadczenia majątkowe 25957
Kierownictwo Urzędu 31840
Rada Miejska 17640
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 21487
Ochrona środowiska 72732
Informacje o jakości wody 17959
Azbest 40216
Decyzje środowiskowe 80068
Gospodarka odpadami 82718
Łowiectwo 22280
Zmniejszenie retencji terenowej 2643
Uproszczone plany urządzenia lasów 2882
Gospodarka nieruchomościami 408054
Mienie komunalne 32428
Wykazy nieruchomości 517587
Zbycie w trybie przetargu 3658
Ogłoszenia o przetargach 23752
Zagospodarowanie przestrzenne 306
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bisztynek 130
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1841
Decyzje celu publicznego 88
RODO 6668
Klauzule 8170
Rada Miejska 250887
Informacje i ogłoszenia 3399
Sprawozdania 68654
Plan Pracy 37682
Stanowisko Rady Miejskiej 11909
INFORMACJE BURMISTRZA 14847
Transmisja Obrad Rady Miejskiej 0
Sesje Rady Miejskiej [YouTube] 18144
Interpelacje 949
PETYCJE 5912
Koordynator do spraw dostępności 4235
Kontrole 40444
Strategie, raporty, opracowania 54005
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12639
Rejestr Instytucji Kultury 23409
Zezwolenia 5738
Informacje nieudostępniane 5305
Inne ogłoszenia 510950
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 4077
Powszechny Spis Rolny 2020 4983
GRADOBICIE 2012 15917
WYBORY i REFERENDA 6496
Wybory na Prezydenta RP 2020 13993
Wybory Parlamentarne 2019 7101
Wybory UE 2019 15741
Wybory Uzupełniające 2019 7026
Wybory Samorządowe 2018 26510
Wybory EU 21396
Wybory Samorządowe 2014 37062
Wybory Prezydent RP 2015 17388
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10486
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 7316

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3420
Statystyka 4922
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 4142
O Biuletynie 4282
Rejestr zmian 2351629
Redakcja Biuletunu 5166
Instrukcja obsługi 3712
Pliki do pobrania 18586
DRUKI 37367
Mapa serwisu 5783
Powiaty i gminy 4760
Urząd Marszałkowski 64
Powitanie 1697

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 681654
Informacje o naborze 99185
Aktualności 149584
Oświadczenia Majątkowe 450102
Przetargi 29
« powrót do poprzedniej strony