ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 32575
Dane podstawowe 27676
Statut Gminy 31182
Regulamin organizacyjny 40009
Kierownictwo urzędu 7562
Burmistrz 15754
Zastępca Burmistrza 13580
Skarbnik 12987
Sekretarz 10160
Struktura organizacyjna 17772
Referaty i Stanowiska 8740
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 10620
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 9167
Referat Finansowo - Księgowy 12258
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 11486
Urząd Stanu Cywilnego 11571
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 9631
Radca Prawny 8468
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 7457
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 6800
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 7297
Referat Dróg i Robót Publicznych 6855
Organy Gminy 15090
Burmistrz Bisztynka 17526
Rada Miejska 9082
Skład Rady 16846
Komisje 14511
Jednostki organizacyjne 12903
Posiadające osobowość prawną 18665
Jednostki pomocnicze 25510
Jednostki oświatowe 17315
Służby, Inspekcje, Straże 3644
Zamówienia publiczne 635983
Zamówienia publiczne aktualne 162920
Zamówienia publiczne w toku 15310
Zamówienia publiczne archiwalne 5399
Wyniki zamówień publicznych 6653
Wyniki innych postępowa 4781
Zapytania ofertowe 296597
Zamówienia do 30tyś.EURO 386553
Konkursy 67794
Zamówienia do 130 000 zł 5760
Ogłoszenia o naborze 86634
Ogłoszenia aktualne 44846
Ogłoszenia w toku 68605
Wyniki naboru 252803
Procedury załatwiania spraw 204812
eUsługi - Urzędu Miejskiego 0
Departamenty / Stanowiska 153333
Sprawy 193503
Majątek i finanse 75079
Budżet 136832
Wykaz mienia 8670
Sprawozdania 113001
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 8634
Akty prawne 3719121
Uchwały Rady Miejskiej 3612758
Zarządzenia Burmistrza 4074773
Archiwum do 2008 roku 18802
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 4240
Podatki i opłaty 26226
Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne 0
Podatki i opłaty w roku 2016 18693
Oświadczenia majątkowe 26497
Kierownictwo Urzędu 33340
Rada Miejska 18167
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 22046
Ochrona środowiska 78245
Informacje o jakości wody 22026
Azbest 43430
Decyzje środowiskowe 88462
Gospodarka odpadami 88795
Łowiectwo 25700
Zmniejszenie retencji terenowej 2929
Uproszczone plany urządzenia lasów 3147
Gospodarka nieruchomościami 431220
Mienie komunalne 32799
Wykazy nieruchomości 565137
Zbycie w trybie przetargu 4209
Ogłoszenia o przetargach 30502
Zagospodarowanie przestrzenne 516
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bisztynek 420
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 4132
Decyzje celu publicznego 281
RODO 7456
Klauzule 8936
Rada Miejska 270432
Informacje i ogłoszenia 6887
Sprawozdania 73745
Plan Pracy 41063
Stanowisko Rady Miejskiej 13139
INFORMACJE BURMISTRZA 18179
Transmisja Obrad Rady Miejskiej 0
Sesje Rady Miejskiej [YouTube] 19884
Interpelacje 1123
PETYCJE 7360
Koordynator do spraw dostępności 5321
Kontrole 43788
Strategie, raporty, opracowania 58892
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13326
Rejestr Instytucji Kultury 25702
Zezwolenia 5934
Informacje nieudostępniane 5489
Inne ogłoszenia 552121
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 4912
Powszechny Spis Rolny 2020 5833
GRADOBICIE 2012 16723
WYBORY i REFERENDA 6697
Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 2023 143
Wybory na Prezydenta RP 2020 15294
Wybory Parlamentarne 2019 7601
Wybory UE 2019 17099
Wybory Uzupełniające 2019 7659
Wybory Samorządowe 2018 27696
Wybory EU 22854
Wybory Samorządowe 2014 39767
Wybory Prezydent RP 2015 18743
Referendum Ogólnokrajowe 2015 11313
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 7858

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3614
Statystyka 5103
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 4308
O Biuletynie 4470
Rejestr zmian 2640639
Redakcja Biuletunu 5393
Instrukcja obsługi 3883
Pliki do pobrania 19726
DRUKI 39740
Mapa serwisu 6623
Powiaty i gminy 4862
Urząd Marszałkowski 65
Powitanie 1859

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 731083
Informacje o naborze 103615
Aktualności 153038
Oświadczenia Majątkowe 499912
Przetargi 30
« powrót do poprzedniej strony