ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 29181
Dane podstawowe 22869
Statut Gminy 24049
Regulamin organizacyjny 31388
Kierownictwo urzędu 6772
Burmistrz 12522
Zastępca Burmistrza 10458
Skarbnik 10484
Sekretarz 8111
Struktura organizacyjna 14017
Referaty i Stanowiska 7742
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 8528
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 7321
Referat Finansowo - Księgowy 8976
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9129
Urząd Stanu Cywilnego 9136
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 7528
Radca Prawny 6782
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 5991
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 5501
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 5928
Referat Dróg i Robót Publicznych 5631
Organy Gminy 13622
Burmistrz Bisztynka 14523
Rada Miejska 7500
Skład Rady 13051
Komisje 11536
Jednostki organizacyjne 11516
Posiadające osobowość prawną 15011
Jednostki pomocnicze 20622
Jednostki oświatowe 13819
Służby, Inspekcje, Straże 3147
Zamówienia publiczne 485731
Zamówienia publiczne aktualne 153572
Zamówienia publiczne w toku 14595
Zamówienia publiczne archiwalne 4789
Wyniki zamówień publicznych 6009
Wyniki innych postępowa 4249
Zapytania ofertowe 249993
Zamówienia do 30tyś.EURO 279520
Konkursy 56549
Ogłoszenia o naborze 66798
Ogłoszenia aktualne 34640
Ogłoszenia w toku 57378
Wyniki naboru 189834
Procedury załatwiania spraw 155199
Departamenty / Stanowiska 111243
Sprawy 144318
Akty prawne 2680056
Uchwały Rady Miejskiej 2630657
Zarządzenia Burmistrza 2964275
Archiwum do 2008 roku 15131
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 3208
Majątek i finanse 56221
Budżet 98745
Wykaz mienia 7104
Sprawozdania 84257
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 7010
Podatki i opłaty 16230
Podatki i opłaty w roku 2016 15104
Oświadczenia majątkowe 24378
Kierownictwo Urzędu 28302
Rada Miejska 16401
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19682
Ochrona środowiska 61164
Informacje o jakości wody 10747
Azbest 33006
Decyzje środowiskowe 65507
Gospodarka odpadami 67642
Łowiectwo 16016
Zmniejszenie retencji terenowej 2022
Uproszczone plany urządzenia lasów 2216
Gospodarka nieruchomościami 324988
Mienie komunalne 32081
Wykazy nieruchomości 424257
Zbycie w trybie przetargu 3008
Ogłoszenia o przetargach 15496
Rada Miejska 209254
Sprawozdania 57589
Plan Pracy 28629
Stanowisko Rady Miejskiej 9221
Sesje Rady Miejskiej 13906
INFORMACJE BURMISTRZA 7230
RODO 5167
Klauzule 6595
PETYCJE 2683
Koordynator do spraw dostępności 2122
Kontrole 32848
Strategie, raporty, opracowania 43595
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 11065
Rejestr Instytucji Kultury 18359
Zezwolenia 5229
Informacje nieudostępniane 4666
Inne ogłoszenia 430388
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 2208
Powszechny Spis Rolny 2020 3136
GRADOBICIE 2012 13976
WYBORY i REFERENDA 6034
Wybory na Prezydenta RP 2020 11099
Wybory Parlamentarne 2019 6066
Wybory UE 2019 12761
Wybory Uzupełniające 2019 5569
Wybory Samorządowe 2018 24220
Wybory EU 17821
Wybory Samorządowe 2014 31507
Wybory Prezydent RP 2015 14443
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8885
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6154

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2766
Statystyka 4380
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3734
O Biuletynie 3803
Rejestr zmian 1914234
Redakcja Biuletunu 4530
Instrukcja obsługi 3332
Pliki do pobrania 15964
DRUKI 31704
Mapa serwisu 4448
Powiaty i gminy 4221
Urząd Marszałkowski 63
Powitanie 1259

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 574736
Informacje o naborze 88787
Aktualności 141649
Oświadczenia Majątkowe 345694
Przetargi 27
« powrót do poprzedniej strony