ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 28729
Dane podstawowe 22096
Statut Gminy 23025
Regulamin organizacyjny 30193
Kierownictwo urzędu 6667
Burmistrz 12164
Zastępca Burmistrza 10096
Skarbnik 10158
Sekretarz 7829
Struktura organizacyjna 13472
Referaty i Stanowiska 7602
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 8232
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 7061
Referat Finansowo - Księgowy 8639
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 8811
Urząd Stanu Cywilnego 8795
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 7249
Radca Prawny 6536
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 5797
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 5311
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 5721
Referat Dróg i Robót Publicznych 5463
Organy Gminy 13446
Burmistrz Bisztynka 14055
Rada Miejska 7325
Skład Rady 12537
Komisje 11112
Jednostki organizacyjne 11349
Posiadające osobowość prawną 14462
Jednostki pomocnicze 19968
Jednostki oświatowe 13332
Służby, Inspekcje, Straże 3078
Zamówienia publiczne 462702
Zamówienia publiczne aktualne 152389
Zamówienia publiczne w toku 14485
Zamówienia publiczne archiwalne 4700
Wyniki zamówień publicznych 5910
Wyniki innych postępowa 4158
Zapytania ofertowe 239506
Zamówienia do 30tyś.EURO 266375
Konkursy 54583
Ogłoszenia o naborze 63928
Ogłoszenia aktualne 33086
Ogłoszenia w toku 55549
Wyniki naboru 180408
Procedury załatwiania spraw 148751
Departamenty / Stanowiska 105883
Sprawy 137465
Akty prawne 2525864
Uchwały Rady Miejskiej 2484770
Zarządzenia Burmistrza 2794619
Archiwum do 2008 roku 14606
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 3064
Majątek i finanse 53470
Budżet 93311
Wykaz mienia 6869
Sprawozdania 79563
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 6718
Podatki i opłaty 15790
Podatki i opłaty w roku 2016 14581
Oświadczenia majątkowe 24048
Kierownictwo Urzędu 27461
Rada Miejska 16119
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19314
Ochrona środowiska 58685
Informacje o jakości wody 8820
Azbest 31476
Decyzje środowiskowe 62019
Gospodarka odpadami 64132
Łowiectwo 14593
Zmniejszenie retencji terenowej 1873
Uproszczone plany urządzenia lasów 1976
Gospodarka nieruchomościami 309644
Mienie komunalne 32005
Wykazy nieruchomości 403744
Zbycie w trybie przetargu 2834
Ogłoszenia o przetargach 13904
Rada Miejska 200534
Sprawozdania 55207
Plan Pracy 27630
Stanowisko Rady Miejskiej 8639
Sesje Rady Miejskiej 13012
INFORMACJE BURMISTRZA 6724
RODO 4887
Klauzule 6240
PETYCJE 1992
Koordynator do spraw dostępności 1692
Kontrole 31331
Strategie, raporty, opracowania 41642
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10748
Rejestr Instytucji Kultury 17275
Zezwolenia 5114
Informacje nieudostępniane 4581
Inne ogłoszenia 409841
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 1805
Powszechny Spis Rolny 2020 2764
GRADOBICIE 2012 13534
WYBORY i REFERENDA 5945
Wybory na Prezydenta RP 2020 10172
Wybory Parlamentarne 2019 5765
Wybory UE 2019 12034
Wybory Uzupełniające 2019 5274
Wybory Samorządowe 2018 23531
Wybory EU 17065
Wybory Samorządowe 2014 30284
Wybory Prezydent RP 2015 13817
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8484
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 5903

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2599
Statystyka 4293
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3656
O Biuletynie 3715
Rejestr zmian 1815963
Redakcja Biuletunu 4415
Instrukcja obsługi 3258
Pliki do pobrania 15490
DRUKI 30455
Mapa serwisu 4112
Powiaty i gminy 4133
Urząd Marszałkowski 63
Powitanie 1127

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 548176
Informacje o naborze 86598
Aktualności 139565
Oświadczenia Majątkowe 325093
Przetargi 27
« powrót do poprzedniej strony