ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 27794
Dane podstawowe 20479
Statut Gminy 20978
Regulamin organizacyjny 27370
Kierownictwo urzędu 6461
Burmistrz 11099
Zastępca Burmistrza 9236
Skarbnik 9268
Sekretarz 7094
Struktura organizacyjna 12294
Referaty i Stanowiska 7340
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 7567
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 6532
Referat Finansowo - Księgowy 7806
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 8076
Urząd Stanu Cywilnego 7932
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 6586
Radca Prawny 5959
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 5325
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 4877
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 5240
Referat Dróg i Robót Publicznych 5081
Organy Gminy 13068
Burmistrz Bisztynka 13083
Rada Miejska 6863
Skład Rady 11345
Komisje 10139
Jednostki organizacyjne 10944
Posiadające osobowość prawną 13430
Jednostki pomocnicze 18367
Jednostki oświatowe 12091
Służby, Inspekcje, Straże 2921
Zamówienia publiczne 416405
Zamówienia publiczne aktualne 144464
Zamówienia publiczne w toku 14274
Zamówienia publiczne archiwalne 4519
Wyniki zamówień publicznych 5736
Wyniki innych postępowa 3985
Zapytania ofertowe 221799
Zamówienia do 30tyś.EURO 242450
Konkursy 50629
Ogłoszenia o naborze 58336
Ogłoszenia aktualne 29772
Ogłoszenia w toku 51504
Wyniki naboru 158225
Procedury załatwiania spraw 136676
Departamenty / Stanowiska 95886
Sprawy 125296
Akty prawne 2174960
Uchwały Rady Miejskiej 2144224
Zarządzenia Burmistrza 2426289
Archiwum do 2008 roku 13464
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 2743
Majątek i finanse 47416
Budżet 81091
Wykaz mienia 6356
Sprawozdania 69730
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 6144
Podatki i opłaty 14905
Podatki i opłaty w roku 2016 13450
Oświadczenia majątkowe 23459
Kierownictwo Urzędu 25844
Rada Miejska 15532
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 18628
Ochrona środowiska 53733
Informacje o jakości wody 6386
Azbest 27966
Decyzje środowiskowe 55357
Gospodarka odpadami 56091
Łowiectwo 12274
Zmniejszenie retencji terenowej 1564
Uproszczone plany urządzenia lasów 1524
Gospodarka nieruchomościami 280386
Mienie komunalne 31369
Wykazy nieruchomości 358796
Zbycie w trybie przetargu 2508
Ogłoszenia o przetargach 11510
Rada Miejska 178477
Sprawozdania 49580
Plan Pracy 24909
Stanowisko Rady Miejskiej 7406
Sesje Rady Miejskiej 11074
INFORMACJE BURMISTRZA 5623
RODO 4254
Klauzule 5398
PETYCJE 606
Koordynator do spraw dostępności 706
Kontrole 27860
Strategie, raporty, opracowania 37130
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9881
Rejestr Instytucji Kultury 15434
Zezwolenia 4872
Informacje nieudostępniane 4382
Inne ogłoszenia 367895
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 880
Powszechny Spis Rolny 2020 1835
GRADOBICIE 2012 12585
WYBORY i REFERENDA 5724
Wybory na Prezydenta RP 2020 8510
Wybory Parlamentarne 2019 5178
Wybory UE 2019 10373
Wybory Uzupełniające 2019 4581
Wybory Samorządowe 2018 22076
Wybory EU 15360
Wybory Samorządowe 2014 27199
Wybory Prezydent RP 2015 12299
Referendum Ogólnokrajowe 2015 7603
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 5261

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2368
Statystyka 4055
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3486
O Biuletynie 3529
Rejestr zmian 1602209
Redakcja Biuletunu 4150
Instrukcja obsługi 3087
Pliki do pobrania 14518
DRUKI 27772
Mapa serwisu 3843
Powiaty i gminy 3923
Urząd Marszałkowski 62
Powitanie 814

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 492587
Informacje o naborze 81657
Aktualności 136023
Oświadczenia Majątkowe 278204
Przetargi 25
« powrót do poprzedniej strony