ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 30568
Dane podstawowe 24827
Statut Gminy 27131
Regulamin organizacyjny 34905
Kierownictwo urzędu 7109
Burmistrz 13746
Zastępca Burmistrza 11551
Skarbnik 11478
Sekretarz 8848
Struktura organizacyjna 15493
Referaty i Stanowiska 8186
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 9297
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 7984
Referat Finansowo - Księgowy 10088
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10032
Urząd Stanu Cywilnego 10138
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 8306
Radca Prawny 7487
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 6553
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 6001
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 6475
Referat Dróg i Robót Publicznych 6118
Organy Gminy 14181
Burmistrz Bisztynka 15739
Rada Miejska 8049
Skład Rady 14556
Komisje 12745
Jednostki organizacyjne 12050
Posiadające osobowość prawną 16414
Jednostki pomocnicze 22469
Jednostki oświatowe 15115
Służby, Inspekcje, Straże 3358
Zamówienia publiczne 545757
Zamówienia publiczne aktualne 155732
Zamówienia publiczne w toku 14883
Zamówienia publiczne archiwalne 5045
Wyniki zamówień publicznych 6254
Wyniki innych postępowa 4448
Zapytania ofertowe 272071
Zamówienia do 30tyś.EURO 346234
Konkursy 61409
Zamówienia do 13 000 zł 1518
Ogłoszenia o naborze 74950
Ogłoszenia aktualne 38863
Ogłoszenia w toku 62092
Wyniki naboru 214905
Procedury załatwiania spraw 174053
eUsługi - Urzędu Miejskiego 0
Departamenty / Stanowiska 128058
Sprawy 163565
Majątek i finanse 63671
Budżet 113670
Wykaz mienia 7753
Sprawozdania 95138
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 7679
Akty prawne 3087481
Uchwały Rady Miejskiej 3016571
Zarządzenia Burmistrza 3400638
Archiwum do 2008 roku 16600
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 3619
Podatki i opłaty 19878
Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne 0
Podatki i opłaty w roku 2016 16635
Oświadczenia majątkowe 25240
Kierownictwo Urzędu 30441
Rada Miejska 17143
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 20687
Ochrona środowiska 68084
Informacje o jakości wody 14312
Azbest 37404
Decyzje środowiskowe 74989
Gospodarka odpadami 77088
Łowiectwo 20185
Zmniejszenie retencji terenowej 2397
Uproszczone plany urządzenia lasów 2723
Gospodarka nieruchomościami 387532
Mienie komunalne 32296
Wykazy nieruchomości 484211
Zbycie w trybie przetargu 3446
Ogłoszenia o przetargach 19502
Zagospodarowanie przestrzenne 119
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bisztynek 32
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 512
Decyzje celu publicznego 26
RODO 5892
Klauzule 7538
Rada Miejska 233380
Informacje i ogłoszenia 1117
Sprawozdania 64578
Plan Pracy 34305
Stanowisko Rady Miejskiej 10874
INFORMACJE BURMISTRZA 11181
Transmisja Obrad Rady Miejskiej 0
Sesje Rady Miejskiej [YouTube] 16384
Interpelacje 646
PETYCJE 4528
Koordynator do spraw dostępności 3361
Kontrole 37329
Strategie, raporty, opracowania 49379
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 11980
Rejestr Instytucji Kultury 21399
Zezwolenia 5546
Informacje nieudostępniane 5001
Inne ogłoszenia 477789
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 3309
Powszechny Spis Rolny 2020 4154
GRADOBICIE 2012 15094
WYBORY i REFERENDA 6295
Wybory na Prezydenta RP 2020 13070
Wybory Parlamentarne 2019 6834
Wybory UE 2019 14540
Wybory Uzupełniające 2019 6411
Wybory Samorządowe 2018 25859
Wybory EU 20021
Wybory Samorządowe 2014 34933
Wybory Prezydent RP 2015 16166
Referendum Ogólnokrajowe 2015 9840
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6851

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3210
Statystyka 4678
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3973
O Biuletynie 4046
Rejestr zmian 2161459
Redakcja Biuletunu 4839
Instrukcja obsługi 3552
Pliki do pobrania 17340
DRUKI 35087
Mapa serwisu 5039
Powiaty i gminy 4593
Urząd Marszałkowski 64
Powitanie 1569

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 636837
Informacje o naborze 94844
Aktualności 146114
Oświadczenia Majątkowe 404251
Przetargi 28
« powrót do poprzedniej strony