ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

DECYZJA ŚRODOWISKOWA - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB PRZEZNACZONEJ DO ZABUDOWY

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ LUB PRZEZNACZONEJ DO ZABUDOWY.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I TRWAŁEGO ZARZĄDU NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem USC

Urząd Stanu Cywilnego

POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

POTWIERDZENIE OKRESÓW PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM RODZICÓW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRAWO PIERWOKUPU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRAWO PIERWOKUPU.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Rejestracja zdarzenia nie zarejestrowanego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU ALOGRAFICZNEGO

Sekretarz Gminy i Miasta

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Wydanie dowodu osobistego

Stanowisko ds. obywatelskich

Wydanie odpisu z akt stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYDZIERŻAWIENI GRUNTU NA OKRES DO 3 LAT.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU NA OKRES 3 LAT

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca zameldowania.

Stanowisko ds. obywatelskich

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Stanowisko ds. obywatelskich

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie cywilnym i sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Stanu Cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE PRZETARGU

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH ORAZ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY W DRODZE PRZETARGOWEJ.

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWóW

Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Stanowisko ds. obywatelskich

Zmiana imienia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana imienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

ZMIANA WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej