ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zaświadczenia z rejestru mieszkańców.Drukuj informacjęSprawa: Zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Szczegóły informacji

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców.

Wydział: Stanowisko ds. obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2023-09-06 13:25:39

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. obywatelskich.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Bisztynku, ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

 

Sposób załatwienia

1. Zaświadczenia wydawane na wniosek:
Na wniosek zainteresowanej osoby, złozony w formie pisemnej lub w fornie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje się zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.
Zaświadczenie przekazywane jest, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Przy dokonaniu zameldowania na pobyt czasowy na wniosek osoby meldującej się, zaświadczenie wydaje się odpłatnie, przy czym zaświadczenie jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
2. Zaświadczenia wydawane z urzędu:
Przy dokonaniu zameldowania na pobyt stały wydaje się z urzędu, nieodpłatnie, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
Uwaga:
1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (strona:gov.pl)
2. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się pobranie z rejestru PESEL informacji o adresie zameldowania tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (strona: gov.pl).

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Bisztynku, ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek.

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Czas realizacji

7 dni.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł, chyba że zaświadczenie jest wolne od opłaty, bądź wydawane jest z urzędu.
 
Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bisztynku:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800                                                                                                                          Opłatę skarbową można także  uiścić u inkasenta w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Bisztynku, ul. Kościelna 39, 11-230  Bisztynek.
 
Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna

Art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1191 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, z późn.zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. po. 346, z późn.zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor ds.obywatelskich - Dorota Kuźmicka.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-20 21:02:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Kuźmicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-06 13:25:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dorota Kuźmicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-06 13:25:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
391 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony