ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.4 KiB)
  • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
  • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 98.5 KiB)
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 75.6 KiB)
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 71.1 KiB)
  • Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy - wzór umowy (PDF, 616.6 KiB)
  • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych (RTF, 65.8 KiB)
  • Załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 69.7 KiB)