ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-08-02
Data rozstrzygnięcia
2022-08-10
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-20
Data rozstrzygnięcia
2022-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-08
Data rozstrzygnięcia
2022-07-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 101/5 w miejscowości Wojkowo, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-07
Data rozstrzygnięcia
2022-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnych, zlokalizowanych w granicach działek nr 298/3 i 302/19 w miejscowości Troksy, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-06-15
Data rozstrzygnięcia
2022-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulic A. Asnyka i B. Prusa w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-05-13
Data rozstrzygnięcia
2022-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-28
Data rozstrzygnięcia
2022-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-30
Data rozstrzygnięcia
2022-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-28
Data rozstrzygnięcia
2022-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Unieważnienie postępowania (PDF, 117.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-10
Data rozstrzygnięcia
2022-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji