ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki