ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149 KiB)
 • SWZ (PDF, 979.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 640.3 KiB)
 • załączniki edytowalne do SWZ (ZIP, 104.9 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 188.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 210.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115 KiB)
 • SWZ (PDF, 687.3 KiB)
 • formularze edytowalne (ZIP, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 669.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 39.4 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia SWZ (PDF, 370.1 KiB)
 • poglądowa mapa sytuacyjna (PDF, 723.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.5 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia + zmiana SWZ (PDF, 402.3 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 188.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 881.7 KiB)
 • formularze(załączniki) edytowalne (ZIP, 73.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 635.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 53 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia + zmiana SWZ (PDF, 276.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 199.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Skwer św. Zygfryda – odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 692.2 KiB)
 • formularze edytowalne (ZIP, 111.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Opis szczegółowy (PDF, 702.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt budowlany (PDF, 3.4 MiB)
 • przedmiary (ZIP, 216.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 290.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Skwer św. Zygfryda – odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 658.2 KiB)
 • formularze edytowalne do SWZ (ZIP, 99.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 1.2 MiB)
 • przedmiary (ZIP, 216.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlany (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Opis szczegółowy (PDF, 616.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.8 KiB)
 • zmiana treści SWZ (RTF, 87.8 KiB)
 • SWZ obowiązujaca od dnia 14.07.2021r (PDF, 657.9 KiB)
 • 2 zmiana treści SWZ (PDF, 224.2 KiB)
 • SWZ obowiązujaca od dnia 19.07.2021r (PDF, 661.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2 (PDF, 34.8 KiB)
 • pytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ (PDF, 288.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 202 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 292.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 98.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 75.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 71.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy - wzór umowy (PDF, 616.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dokumentacji projektowych (RTF, 65.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 69.7 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 186.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ ZE STACJAMI PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY NA TERENIE GMINY BISZTYNEK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 109.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 92 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 76 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 68.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 663.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 64.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 65.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (PDF, 5.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 271.3 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia SWZ (PDF, 192 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 186.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 210.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-04-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ ZE STACJAMI PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA TERENIE GMINY BISZTYNEK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 90 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 83.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 67.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 663.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 63 KiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 63.9 KiB)
 • załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa (PDF, 5.1 MiB)
 • załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 241.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 34.6 KiB)
 • pytania i wyjaśnienia SWZ (PDF, 223.6 KiB)
 • pytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ+obowiazujacy przedmiar robót (ZIP, 604.7 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 185.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 188.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH SP W SĄTOPACH Z PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 812.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 91.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 75.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 64.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 559.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 60.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 60.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 8 - Projekt budowlano - wykonawczy br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 944.4 KiB)
 • załącznik nr 10 - Przedmiar robót (PDF, 242.7 KiB)
 • załącznik nr 11 - Pozwolenie na budowę (PDF, 1 MiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 186.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 212.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH SP W SĄTOPACH NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 89.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 74.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 61.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 58.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlano - wykonawczy br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 944.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (PDF, 242.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Pozwolenie na budowę (PDF, 1 MiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 198 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 184.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 192.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji