ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca zameldowania.Drukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca zameldowania.

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego miejsca zameldowania.

Wydział: Stanowisko ds. obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2021-06-25 14:28:37

Termin załatwienia

Bezzwłocznie.

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. obywatelskich.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek.

Telefon kontaktowy

Urząd Stanu Cywilnego - 89 718 80 46.

Adres e-mail

Sposób załatwienia

 1. Zameldowania można dokonać w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.gov.pl. Wówczas należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.
 2. Jeżeli tytuł prawny do lokalu należy do innej osoby należy dołączyć dokument elektroniczny zawierający oświadczenie tej osoby potwierdzające pobyt w lokalu osoby dokonującej zameldowania się oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 3. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa z  art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.346, z późn.zm).
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 5. Można dokonać zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem się z poprzednich miejsc pobytu – jest to najdogodniejsza forma zameldowania, polega ona na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności zgłoszenia wymeldowania w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.
 
Załatwienie sprawy meldunkowej następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Kościelna 39, 11-230 Bisztynek.

Wymagane Dokumenty

 1. Dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w którym na nastąpić zameldowanie ( akt notarialny, decyzja o przydziale, umowa najmu).

Czas realizacji

Bezzwłocznie.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

 1. Zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego może nastąpić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
 2. Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące następuje automatycznie podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2411, z 2020 r. poz. 930).
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz. U. z 2018 r. poz.2484).
 4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn.zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor ds.obywatelskich - Dorota Kuźmicka.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-17 22:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dorota Kuźmicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-25 14:28:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-11 10:16:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony