ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 31576
Dane podstawowe 26343
Statut Gminy 29131
Regulamin organizacyjny 37381
Kierownictwo urzędu 7341
Burmistrz 14726
Zastępca Burmistrza 12602
Skarbnik 12250
Sekretarz 9592
Struktura organizacyjna 16638
Referaty i Stanowiska 8479
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 9922
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 8515
Referat Finansowo - Księgowy 11141
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10723
Urząd Stanu Cywilnego 10858
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 8954
Radca Prawny 7968
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 6960
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 6372
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 6848
Referat Dróg i Robót Publicznych 6483
Organy Gminy 14688
Burmistrz Bisztynka 16683
Rada Miejska 8498
Skład Rady 15773
Komisje 13645
Jednostki organizacyjne 12489
Posiadające osobowość prawną 17637
Jednostki pomocnicze 24102
Jednostki oświatowe 16241
Służby, Inspekcje, Straże 3494
Zamówienia publiczne 587675
Zamówienia publiczne aktualne 159522
Zamówienia publiczne w toku 15103
Zamówienia publiczne archiwalne 5220
Wyniki zamówień publicznych 6436
Wyniki innych postępowa 4617
Zapytania ofertowe 283649
Zamówienia do 30tyś.EURO 367880
Konkursy 64394
Zamówienia do 13 000 zł 2996
Ogłoszenia o naborze 80323
Ogłoszenia aktualne 41511
Ogłoszenia w toku 65313
Wyniki naboru 232880
Procedury załatwiania spraw 188376
eUsługi - Urzędu Miejskiego 0
Departamenty / Stanowiska 140250
Sprawy 178380
Majątek i finanse 68651
Budżet 123661
Wykaz mienia 8188
Sprawozdania 102913
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 8055
Akty prawne 3325309
Uchwały Rady Miejskiej 3248672
Zarządzenia Burmistrza 3669863
Archiwum do 2008 roku 17715
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 3909
Podatki i opłaty 22770
Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne 0
Podatki i opłaty w roku 2016 17580
Oświadczenia majątkowe 25940
Kierownictwo Urzędu 31825
Rada Miejska 17634
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 21482
Ochrona środowiska 72676
Informacje o jakości wody 17927
Azbest 40167
Decyzje środowiskowe 80009
Gospodarka odpadami 82686
Łowiectwo 22245
Zmniejszenie retencji terenowej 2638
Uproszczone plany urządzenia lasów 2882
Gospodarka nieruchomościami 407913
Mienie komunalne 32427
Wykazy nieruchomości 517470
Zbycie w trybie przetargu 3657
Ogłoszenia o przetargach 23656
Zagospodarowanie przestrzenne 305
Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bisztynek 130
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 1820
Decyzje celu publicznego 87
RODO 6666
Klauzule 8168
Rada Miejska 250703
Informacje i ogłoszenia 3370
Sprawozdania 68615
Plan Pracy 37652
Stanowisko Rady Miejskiej 11899
INFORMACJE BURMISTRZA 14842
Transmisja Obrad Rady Miejskiej 0
Sesje Rady Miejskiej [YouTube] 18139
Interpelacje 949
PETYCJE 5902
Koordynator do spraw dostępności 4233
Kontrole 40402
Strategie, raporty, opracowania 53968
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12636
Rejestr Instytucji Kultury 23380
Zezwolenia 5737
Informacje nieudostępniane 5304
Inne ogłoszenia 510571
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 4074
Powszechny Spis Rolny 2020 4980
GRADOBICIE 2012 15910
WYBORY i REFERENDA 6495
Wybory na Prezydenta RP 2020 13992
Wybory Parlamentarne 2019 7096
Wybory UE 2019 15735
Wybory Uzupełniające 2019 7023
Wybory Samorządowe 2018 26510
Wybory EU 21372
Wybory Samorządowe 2014 37031
Wybory Prezydent RP 2015 17376
Referendum Ogólnokrajowe 2015 10476
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 7310

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 3419
Statystyka 4920
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 4141
O Biuletynie 4279
Rejestr zmian 2349035
Redakcja Biuletunu 5165
Instrukcja obsługi 3709
Pliki do pobrania 18580
DRUKI 37334
Mapa serwisu 5770
Powiaty i gminy 4759
Urząd Marszałkowski 64
Powitanie 1697

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 681565
Informacje o naborze 99170
Aktualności 149548
Oświadczenia Majątkowe 449439
Przetargi 29