ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 28982
Dane podstawowe 22593
Statut Gminy 23692
Regulamin organizacyjny 30971
Kierownictwo urzędu 6734
Burmistrz 12411
Zastępca Burmistrza 10355
Skarbnik 10349
Sekretarz 7993
Struktura organizacyjna 13806
Referaty i Stanowiska 7688
Referat Organizacyjno - Administracyjny i Biura Rady 8426
Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej 7240
Referat Finansowo - Księgowy 8876
Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9014
Urząd Stanu Cywilnego 9010
Stanowisko ds. Spraw Obywatelskich 7434
Radca Prawny 6671
Stanowisko ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia 5919
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 5434
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej, Informacji Niejawnych , Zarządzania Kryzysowego, Ochrony p.poż. i BHP 5850
Referat Dróg i Robót Publicznych 5562
Organy Gminy 13551
Burmistrz Bisztynka 14338
Rada Miejska 7422
Skład Rady 12855
Komisje 11364
Jednostki organizacyjne 11446
Posiadające osobowość prawną 14828
Jednostki pomocnicze 20363
Jednostki oświatowe 13600
Służby, Inspekcje, Straże 3116
Zamówienia publiczne 476784
Zamówienia publiczne aktualne 153006
Zamówienia publiczne w toku 14539
Zamówienia publiczne archiwalne 4756
Wyniki zamówień publicznych 5964
Wyniki innych postępowa 4209
Zapytania ofertowe 245028
Zamówienia do 30tyś.EURO 273283
Konkursy 55706
Ogłoszenia o naborze 65653
Ogłoszenia aktualne 34027
Ogłoszenia w toku 56575
Wyniki naboru 185633
Procedury załatwiania spraw 152856
Departamenty / Stanowiska 109615
Sprawy 141880
Akty prawne 2612558
Uchwały Rady Miejskiej 2566726
Zarządzenia Burmistrza 2887524
Archiwum do 2008 roku 14956
Dziennik Ustaw 9
Monitor Polski 16
Dziennik Urzędowy Województwa 16
Zarządzenia zastępcze 3157
Majątek i finanse 55138
Budżet 96749
Wykaz mienia 7018
Sprawozdania 82625
Sprawozdania Jednostek Organizacyjnych 6902
Podatki i opłaty 16068
Podatki i opłaty w roku 2016 14899
Oświadczenia majątkowe 24256
Kierownictwo Urzędu 27942
Rada Miejska 16294
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 19544
Ochrona środowiska 60198
Informacje o jakości wody 10054
Azbest 32454
Decyzje środowiskowe 63982
Gospodarka odpadami 66286
Łowiectwo 15435
Zmniejszenie retencji terenowej 1955
Uproszczone plany urządzenia lasów 2120
Gospodarka nieruchomościami 318188
Mienie komunalne 32049
Wykazy nieruchomości 415004
Zbycie w trybie przetargu 2942
Ogłoszenia o przetargach 14870
Rada Miejska 205638
Sprawozdania 56698
Plan Pracy 28281
Stanowisko Rady Miejskiej 8988
Sesje Rady Miejskiej 13548
INFORMACJE BURMISTRZA 7052
RODO 5071
Klauzule 6474
PETYCJE 2404
Koordynator do spraw dostępności 1970
Kontrole 32255
Strategie, raporty, opracowania 42853
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10950
Rejestr Instytucji Kultury 18015
Zezwolenia 5183
Informacje nieudostępniane 4630
Inne ogłoszenia 422316
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI i MIESZKAŃ w 2021r. 2075
Powszechny Spis Rolny 2020 2971
GRADOBICIE 2012 13795
WYBORY i REFERENDA 6003
Wybory na Prezydenta RP 2020 10804
Wybory Parlamentarne 2019 5959
Wybory UE 2019 12522
Wybory Uzupełniające 2019 5465
Wybory Samorządowe 2018 23969
Wybory EU 17553
Wybory Samorządowe 2014 30979
Wybory Prezydent RP 2015 14200
Referendum Ogólnokrajowe 2015 8772
PKW Referendum 2015 12
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 6059

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2680
Statystyka 4350
Strona główna 58
Instrukcja korzystania z BIP 3700
O Biuletynie 3773
Rejestr zmian 1877993
Redakcja Biuletunu 4486
Instrukcja obsługi 3305
Pliki do pobrania 15787
DRUKI 31250
Mapa serwisu 4320
Powiaty i gminy 4176
Urząd Marszałkowski 63
Powitanie 1194

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 565154
Informacje o naborze 87896
Aktualności 140648
Oświadczenia Majątkowe 337895
Przetargi 27