ˆ

Zastępca Burmistrza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zastępca Burmistrza Bisztynka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Zastępcy Burmistrza sprawuje- Włodzimierz Mońka
Tel: +48 (89) 521-64-02
Poczta elektroniczna:
 
  • Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającą z innych przyczyn niemożność pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
  • Zastępca Burmistrza prowadzi sprawy Gminy w imieniu Burmistrza na zasadzie powierzenia.
  • Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza oraz w czasie jego nieobecności w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
  
Zadania Zastępcy Burmistrza
Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
 1) bezpośredni nadzór nad pracą stanowiska ds. oświaty, kultury i ochrony zdrowia, stanowiska w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
  2) nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum,
  3) przygotowanie do zatwierdzenia rocznych arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola,
  4) organizacja bezpłatnego dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
  5) współdziałanie z Kuratorium Oświaty, instytucjami i placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
  6) współdziałanie z Kuratorium Oświaty, instytucjami i placówkami oświatowymi, związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników oświaty,
  7) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym na stopień nauczyciela mianowanego oraz powoływanie w tym celu komisji egzaminacyjnej,
  8) przedkładanie wniosków dotyczących przyznania nagród Burmistrza dyrektorom szkół i nauczycielom,
  9) inicjowanie zmian w zakresie organizacji bądź reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowych,
  10) nadzorowanie prac z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
11) współpraca z ośrodkami, instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy społecznej, pomocy rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, poprawy obsługi zdrowotnej mieszkańców Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Banach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-12 10:48:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-12 10:48:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 10:28:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »