ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2651
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIX/127/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2652
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XIX/126/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2653
Data podjęcia
2012-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XII/70/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2654
Data podjęcia
2012-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biszty nek na lata 2012 - 2020.
Nr aktu prawnego
XII/69/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2655
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020
Nr aktu prawnego
XI/67/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2656
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2013 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/125/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2657
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013-2020.
Nr aktu prawnego
XVIII/124/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2658
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XVIII/123/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2659
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XVIII/122/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2660
Data podjęcia
2012-12-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XVIII/121/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji