ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2621
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/179/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2010-11-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXXIV/178/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2623
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XXXIII/177/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIII/176/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uczestniczenia w pokryciu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
Nr aktu prawnego
XXXIII/175/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIII-174-10
Status
Obowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXXI/170/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Sątopy-Samulewo na lata 2010-2020.
Nr aktu prawnego
XXXII/173/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Nr aktu prawnego
XXXI/172/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXXI/171/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2630
Data podjęcia
2010-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Odnowy Miejscowości Sątopy – Samulewo na lata 2010-2020.
Nr aktu prawnego
XXXI/170/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji