ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2661
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXVIII/139/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2662
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXVIII/138/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2663
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2011.
Nr aktu prawnego
XXVIII/137/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2664
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.
Nr aktu prawnego
XXVIII/136/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2665
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXVIII/135/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2666
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XXVIII/134/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2667
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXVII/133/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2668
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXVII/132/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2669
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012”.
Nr aktu prawnego
XXVII/131/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2670
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika za usługi cmentarne na Cmentarzach Komunalnych w Bisztynku i Sątopach.
Nr aktu prawnego
XXVII/130/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji