ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/284/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Bisztynka wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/283/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/253/22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 23 lutego 2022r w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości Winiec.
Nr aktu prawnego
XXXVII/282/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Sątopy.
Nr aktu prawnego
XXXVII/281/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
149/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
148/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
147/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
146/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego.
Nr aktu prawnego
145/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
144/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji