ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie włączenia karty adresowej zabytku archeologicznego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Gadżet promocyjny z okazji 15-lecia Sieci Miast Cittaslow"
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach V Osi priorytetowej: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4538/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001//21-00.
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomoc obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia formy przekazywania do Burmistrza sprawozdań.
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji