ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kalkulacji cen jednostkowych robót budowlanych do dokonania oszacowania wysokości szkód powstałych wskutek zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej-wiejących silnych wiatrów w dniach 17-19 lutego 2022r.
Nr aktu prawnego
34/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2022 pn.,, Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych".
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
28.1/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu członków do Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Bisztynek na lata 2022-2024.
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy, zmienionego Zarządzeniem Nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012r., Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 144/2015 z dnia 30 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 109/2020 z dnia 9 września 2020r.
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji