ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXI/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032.
Nr aktu prawnego
XXI/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Biskupcu wraz z odpowiedzią na skargę.
Nr aktu prawnego
XX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej.
Nr aktu prawnego
XX/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XX/165/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 118
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XX/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Bartoszyce na świadczenie usług zdrowotnych.
Nr aktu prawnego
XX/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-11-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji