ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi.
Nr aktu prawnego
14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2021/2020.
Nr aktu prawnego
11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXI/174/20
Status
Czekający na publikację
Lp: 109
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 2032
Nr aktu prawnego
XXI/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXI/172/20
Status
Czekający na publikację

Nawigacja między stronami listy informacji