ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXXVII/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zamieniająca uchwalę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVII/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
107/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
106/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ujawnienia środka trwałego oraz ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych - budynków.
Nr aktu prawnego
105/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
104/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.
Nr aktu prawnego
103/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2, ,3 i 4 do Zarządzenia nr 116/2020 Burmistrza Bisztynka z dnia 25 września 2020r. w sprawie przekazania do zarządzania obejmującego eksploatację i administrowanie infrastrukturą techniczną w celu realizacji powierzonego zadania własnego Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
102/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
101/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
100/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji