ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
15/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
14/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
13/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
10/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji