ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Bisztynek na lata 2022-2024.
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 104/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zarządzania zasobem lokalowym Gminy Bisztynek, w celu realizacji powierzonego zadania własnego gminy, zmienionego Zarządzeniem Nr 144/2012 z dnia 31 grudnia 2012r., Zarządzeniem Nr 169/2015 z dnia 31 grudnia 2015r., Zarządzeniem Nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 144/2015 z dnia 30 grudnia 2016r., Zarządzeniem Nr 109/2020 z dnia 9 września 2020r.
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
24/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych składników wynagrodzenia Dyrektora Żłobka Miejskiego w Bisztynku
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za realizację zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi.
Nr aktu prawnego
21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
19/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji