ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego.
Nr aktu prawnego
XXXIX/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Bartoszyce zadania publicznego polegającego na organizacji publicznego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXXIX/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bisztynek na rok szkolny 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bisztynek, a Gminą Bartoszyce, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy i miasta Bisztynka biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianę rodzaju miejscowości Winiec.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku handlowo-usługowego na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą gruntu.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bisztynek na lata 2022-2024.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/285/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji