ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Bisztynka biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXV/269/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXV/268/22
Status
Czekający na publikację
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bisztynek na lata 2022-2026.
Nr aktu prawnego
XXXV/267/22
Status
Czekający na publikację
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz Energia-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXV/265/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIV/262/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXIV/261/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy partnerskiej z miastem Zelenogradsk w Obwodzie Kaliningradzkim.
Nr aktu prawnego
XXXIV/260/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA.
Nr aktu prawnego
XXXIII/259/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXXIII/258/22
Status
Czekający na publikację

Nawigacja między stronami listy informacji