ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi w Bisztynku do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. XLI/255/18 Czekający na publikację
22 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi w Gminie Bisztynek do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. XLI/254/18 Czekający na publikację
23 2018-09-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bisztynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2019. XLI/253/18 Obowiązujący
24 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej [projekty] w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. BRAK-5 Projekt
25 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej [projekty] w sprawie ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. BRAK-4 Projekt
26 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej [projekty] w sprawie opłaty targowej. BRAK-3 Projekt
27 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej [projekty] w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. BRAK-2 Projekt
28 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej [projekty] w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek. BRAK-1 Projekt
29 2018-12-13 Uchwały Rady Miejskiej [projekty] w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Bisztynek do roku 2020. BRAK Projekt
30 2018-09-24 Zarządzenia Burmistrza w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Bisztynek na 2019 rok. 119/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu