ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bisztynka. XXXIV/218/17 Obowiązujący
22 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. XXXIV/217/17 Obowiązujący
23 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Bartoszyce zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. XXXIV/216/17 Obowiązujący
24 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek zaliczonych do sektora finansów publicznych. XXXIV/215/17 Obowiązujący
25 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek. XXXIV/214/17 Obowiązujący
26 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek. XXXIV/213/17 Obowiązujący
27 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXXIV/212/17 Obowiązujący
28 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 – 2025 XXXIV/211/17 Obowiązujący
29 2017-11-27 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. XXXIII/210/17 Obowiązujący
30 2017-11-27 Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017. XXXIII/209/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu