ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-01-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Bisztynek na rok szkolny 2019/2020. 14A/2019 Obowiązujący
22 2019-01-31 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 14/2019 Obowiązujący
23 2019-01-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi. 13/2019 Obowiązujący
24 2019-01-29 Zarządzenia Burmistrza w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Bisztynek na lata 2019-2021. 12/2019 Obowiązujący
25 2019-01-28 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2019 pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Bisztynek poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych". 11/2019 Obowiązujący
26 2019-01-24 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 10/2019 Obowiązujący
27 2019-01-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bisztynku. 9/2019 Obowiązujący
28 2019-01-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 8B/2019 Obowiązujący
29 2019-01-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2019 Burmistrza Bisztynka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2019 r. 8A/2019 Obowiązujący
30 2019-01-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2019 r. 8/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu