ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
XIX/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sątopach.
Nr aktu prawnego
XIX/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2021 pn. „Organizacja dowozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Bisztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Biskupcu, celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2021."
Nr aktu prawnego
8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokali użytkowych.
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 3/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości i trybu poboru opłaty eksploatacyjnej na targowisku miejskim ,, Mój Rynek" w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych.
Nr aktu prawnego
4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i regulaminu pracy komisji.
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji