ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Bisztynek z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXX/242/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXX/241/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 13
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXX/240/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 14
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bisztynek do roku 2030.
Nr aktu prawnego
XXX/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIX/238/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 16
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 - 2032
Nr aktu prawnego
XXIX/237/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIX/236/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 18
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXIX/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXIX/234/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 20
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów.
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji