ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia.
Nr aktu prawnego
203/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
202/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
201/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
200/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w użyczenie Kołu Łowieckiemu ,, Sójka" w Bisztynku nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
198/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
197/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
196/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
195/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Kętrzyńskiemu Związkowi Międzygminnemu- Gospodarka Odpadami w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”.
Nr aktu prawnego
XLI/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLI/307/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji