ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
97/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzędzie.
Nr aktu prawnego
96/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Winiec.
Nr aktu prawnego
95/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
94/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
93/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r.
Nr aktu prawnego
92/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia udziałów w tworzonej spółce: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
91/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji należności i obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
89/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedażny nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
88/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
87/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji