ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
69/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport)
Nr aktu prawnego
68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
67A/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Nr aktu prawnego
65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do wydawania poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Nr aktu prawnego
64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
63/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania w bezpłatne udostępnienie Spółdzielni Socjalnej "Po Sąsiedzku" w Bisztynku pomieszczeń, będących własnością Gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dofinansowań do sterylizacji i kastracji w postaci częściowego zwrotu kosztów zabiegu
Nr aktu prawnego
59/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji