ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
68/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz ENERGA-OBRÓT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Nr aktu prawnego
67/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Nr aktu prawnego
66/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie włączenia karty adresowej zabytku archeologicznego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
63/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Gadżet promocyjny z okazji 15-lecia Sieci Miast Cittaslow"
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach V Osi priorytetowej: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4538/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001//21-00.
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji