ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVI/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXV/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/262/22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 2 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXV/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Bisztynka biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXV/269/22
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXV/268/22
Status
Czekający na publikację
Lp: 100
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bisztynek na lata 2022-2026.
Nr aktu prawnego
XXXV/267/22
Status
Czekający na publikację

Nawigacja między stronami listy informacji