ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
184/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 82
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia posiłku osobom objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024.
Nr aktu prawnego
182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
181/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
180/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 86
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
179/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 87
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy – Samulewo.
Nr aktu prawnego
178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXII/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXII/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r.
Nr aktu prawnego
58/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji