ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego
Nr aktu prawnego
48/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
47/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku
Nr aktu prawnego
46/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania pożytku publicznego w roku 2022 pn. "Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek".
Nr aktu prawnego
45/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe oraz w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
44/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji