ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/262/22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 2 marca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXV/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XXXV/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Bisztynka biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XXXV/269/22
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXV/268/22
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bisztynek na lata 2022-2026.
Nr aktu prawnego
XXXV/267/22
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz Energia-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXV/265/22
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIV/262/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji