ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i zespołu szkolno-przedszkolnego oraz nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w w/w placówkach prowadzonych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
195/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 72
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Spółka z o.o. z siedzibą Bisztynek-Kolonia 14.
Nr aktu prawnego
194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
193/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 74
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bisztynek położonego przy alei Niepodległości.
Nr aktu prawnego
192/21
Status
Czekający na publikację
Lp: 75
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako aktów woli narodu nowego kodeksu wyborczego oraz nowego ustroju prezydencko-ludowego dla Polski.
Nr aktu prawnego
191/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Nr aktu prawnego
190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.
Nr aktu prawnego
189/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia przez Gminę Bisztynek wpisowego oraz udziałów do Spółdzielni Socjalnej „PO SĄSIEDZKU”.
Nr aktu prawnego
187/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały NR XXII/177/21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
185/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji