ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konkursu "Gadżet promocyjny z okazji 15-lecia Sieci Miast Cittaslow"
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach V Osi priorytetowej: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4538/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001//21-00.
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomoc obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych.
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia formy przekazywania do Burmistrza sprawozdań.
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021.
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji