ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont dla środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomoc obywatelom Ukrainy.
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych.
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia formy przekazywania do Burmistrza sprawozdań.
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 r.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
Nr aktu prawnego
54/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
53/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021.
Nr aktu prawnego
52/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
51/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych
Nr aktu prawnego
50/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych
Nr aktu prawnego
49/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji