ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw windykacji należności i obsługi kasy w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
89/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedażny nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
88/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Nr aktu prawnego
87/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad współfinansowania sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęt pozostają.
Nr aktu prawnego
86/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych.
Nr aktu prawnego
85/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie
Nr aktu prawnego
82/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielania poręczenia.
Nr aktu prawnego
81/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku.
Nr aktu prawnego
80/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
79/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji