ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bisztynek na rzecz Energia-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXV/265/22
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXIV/262/22
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXIV/261/22
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wypowiedzenia umowy o współpracy partnerskiej z miastem Zelenogradsk w Obwodzie Kaliningradzkim.
Nr aktu prawnego
XXXIV/260/22
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA.
Nr aktu prawnego
XXXIII/259/22
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XXXIII/258/22
Status
Czekający na publikację
Lp: 108
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXIII/257/22
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 49/3 położonej w obrębie Bisztynek Kolonia.
Nr aktu prawnego
XXXIII/256/22
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Nr aktu prawnego
XXXIII/255/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji