ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1931
Data podjęcia
2013-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku
Nr aktu prawnego
76/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1932
Data podjęcia
2013-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Nr aktu prawnego
75/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1933
Data podjęcia
2013-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 r.
Nr aktu prawnego
74/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1934
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXVII/199/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1935
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XXVII/197/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1936
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Krzysztofa Kacprowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU „MACROSAT” w Barczewie z dnia 3 lutego 2014r. na uchwałę Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXVII/196/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1937
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXVII/195/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1938
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
Nr aktu prawnego
XXVII/194/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1939
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bisztynek w 2014 roku.
Nr aktu prawnego
XXVII/193/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1940
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XXVII/192/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji