ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1971
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
VI/28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1972
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/27/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1973
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
Nr aktu prawnego
VI/26/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1974
Data podjęcia
2015-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
55/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1975
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
36/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1976
Data podjęcia
2015-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
40/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1977
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014r.
Nr aktu prawnego
29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1978
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.
Nr aktu prawnego
28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1979
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Bisztynek do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.
Nr aktu prawnego
V/25/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1980
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bisztynek w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
V/24/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji