ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1971
Data podjęcia
2013-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014-2021.
Nr aktu prawnego
110/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1972
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXIV/173/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1973
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani.................... na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXIV/172/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1974
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/171/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1975
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/170/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1976
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIV/169/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1977
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Bisztynek
Nr aktu prawnego
XXIV/168/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1978
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/167/13
Status
Uchylony
Lp: 1979
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXIV/166/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1980
Data podjęcia
2013-11-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/165/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji