ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1921
Data podjęcia
2013-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzanie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd.
Nr aktu prawnego
27/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1922
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.
Nr aktu prawnego
26/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1923
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
Nr aktu prawnego
25/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1924
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
24/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1925
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji konkursów ,,Gmina i Miasto Bisztynek w kwiatach" oraz ,,Estetyczne wieś, osiedle" ogłoszonych w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 oraz przyjęcia ich regulaminów.
Nr aktu prawnego
23/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1926
Data podjęcia
2013-03-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji konkursów ,,Gmina i Miasto Bisztynek w kwiatach" oraz ,,Estetyczne wieś, osiedle" ogłoszonych w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 oraz przyjęcia ich regulaminów.
Nr aktu prawnego
22/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1927
Data podjęcia
2013-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Bisztynek na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
21/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1928
Data podjęcia
2013-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
20/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1929
Data podjęcia
2013-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. Sienkiewicza 2.
Nr aktu prawnego
19/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1930
Data podjęcia
2013-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
18/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji