ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1891
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
60/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1892
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (osiedlom) Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1893
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Bisztynek w przedmiocie Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/30/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1894
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
VI/29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1895
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
VI/28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1896
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/27/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1897
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
Nr aktu prawnego
VI/26/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1898
Data podjęcia
2015-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
55/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1899
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
36/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 1900
Data podjęcia
2015-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
40/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji