ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1891
Data podjęcia
2013-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do wyboru Koncesjonariusza w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na ,,Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksplantacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na część teren Gminy Bisztynek".
Nr aktu prawnego
58/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1892
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
Nr aktu prawnego
57/2013/001
Status
Obowiązujący
Lp: 1893
Data podjęcia
2013-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Nr aktu prawnego
56/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1894
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do wyboru Koncesjonariusza w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na ,,Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarka energetyczną tj. produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w kotłowni położonej w Bisztynku przy ul. Słonecznej wraz z dostawą do odbiorców zwokalizowanych przy ul. Słonecznej 3A, 3B, 5, 7, 9 w Bisztynku oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztynku przy ul. Słonecznej 3".
Nr aktu prawnego
55/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1895
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
54/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1896
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
53/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1897
Data podjęcia
2013-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
Nr aktu prawnego
52/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1898
Data podjęcia
2013-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.
Nr aktu prawnego
51/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1899
Data podjęcia
2013-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
50/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1900
Data podjęcia
2013-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/5/05 Burmistrza Gminy i Miasta Bisztynka z dnia 18 stycznia 2005 r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.
Nr aktu prawnego
49/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji