ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1931
Data podjęcia
2014-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia uwag złożonych do projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bisztynek
Nr aktu prawnego
197/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1932
Data podjęcia
2014-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
196/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1933
Data podjęcia
2014-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
195/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1934
Data podjęcia
2014-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
194/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1935
Data podjęcia
2014-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
193/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1936
Data podjęcia
2014-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
192/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1937
Data podjęcia
2014-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej w Grzędzie niezwiązane z jej działalnością statutową
Nr aktu prawnego
191-001/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1938
Data podjęcia
2014-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej w Grzędzie niezwiązane z jej działalnością statutową
Nr aktu prawnego
191/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1939
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 126/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów lokali stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2014
Nr aktu prawnego
190/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1940
Data podjęcia
2014-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
Nr aktu prawnego
189/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji