ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1931
Data podjęcia
2013-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmieniające Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
17/2013/001
Status
Obowiązujący
Lp: 1932
Data podjęcia
2013-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
16/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1933
Data podjęcia
2013-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Bisztynek na dofinansowanie zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
Nr aktu prawnego
15/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1934
Data podjęcia
2013-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
14/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1935
Data podjęcia
2013-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi.
Nr aktu prawnego
13/2/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1936
Data podjęcia
2013-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
13/1/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1937
Data podjęcia
2013-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
12/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1938
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu remontów lokali stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2013 .
Nr aktu prawnego
11/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1939
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Gminy i Miasta.
Nr aktu prawnego
10/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1940
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Zastępcę Burmistrza do nadzorowania spraw z zakresu gospodarki lokalowej.
Nr aktu prawnego
9/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji