ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1891
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.
Nr aktu prawnego
124/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1892
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
123/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1893
Data podjęcia
2013-11-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
121/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1894
Data podjęcia
2013-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
119/1/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1895
Data podjęcia
2013-11-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
119/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1896
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
117/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1897
Data podjęcia
2013-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
na podstawie Zarządzenia nr 34 Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 listopada 2013 roku, zarządzam co następuje
Nr aktu prawnego
115/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1898
Data podjęcia
2013-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
114/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1899
Data podjęcia
2013-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Nr aktu prawnego
113/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1900
Data podjęcia
2013-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaktualizowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
Nr aktu prawnego
112/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji