ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1881
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
10/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1882
Data podjęcia
2014-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi
Nr aktu prawnego
9/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1883
Data podjęcia
2014-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr.105/2011 Burmistrza Bisztynka z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Bisztynek w zakresie zatrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzenia nimi
Nr aktu prawnego
8/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1884
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Nr aktu prawnego
7/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1885
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
6/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1886
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
5/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1887
Data podjęcia
2014-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia budynku użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. P. Findera 6A
Nr aktu prawnego
3/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1888
Data podjęcia
2014-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
2/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1889
Data podjęcia
2014-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2014 roku.
Nr aktu prawnego
1/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1890
Data podjęcia
2015-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
71/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji