ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1851
Data podjęcia
2014-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021.
Nr aktu prawnego
III/5/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1852
Data podjęcia
2014-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
Nr aktu prawnego
II/4/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1853
Data podjęcia
2014-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
II/3/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1854
Data podjęcia
2014-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
I/2/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1855
Data podjęcia
2014-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
I/1/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1856
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXXIV/226/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1857
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana XXXXXXXXXXXXX na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XXXIV/225/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1858
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek”.
Nr aktu prawnego
XXXIV/224/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1859
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXIV/223/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1860
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXXIV/222/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji