ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1951
Data podjęcia
2014-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
17/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1952
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 roku
Nr aktu prawnego
15/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1953
Data podjęcia
2014-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku oraz określenia procedury wydawania opinii przed złożeniem oświadczenia woli w imieniu Gminy w sprawie remontów nieruchomości wspólnej oraz ustalenia sposobów ich finansowania
Nr aktu prawnego
14/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1954
Data podjęcia
2014-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku
Nr aktu prawnego
13/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1955
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
12/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1956
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
11/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1957
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
10/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1958
Data podjęcia
2014-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi
Nr aktu prawnego
9/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1959
Data podjęcia
2014-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr.105/2011 Burmistrza Bisztynka z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Bisztynek w zakresie zatrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzenia nimi
Nr aktu prawnego
8/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1960
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Nr aktu prawnego
7/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji