ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1941
Data podjęcia
2013-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
8/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1942
Data podjęcia
2013-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nr aktu prawnego
7/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1943
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji robót według stanu na dzień 16.01.2013r.
Nr aktu prawnego
6/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1944
Data podjęcia
2013-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów.
Nr aktu prawnego
5/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1945
Data podjęcia
2013-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie w kosztach wykonania prac remontowych nie przewidzianych w planie remontów na rok 2013 r.
Nr aktu prawnego
4/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1946
Data podjęcia
2013-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacja tych zadań w 2013r.
Nr aktu prawnego
3/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1947
Data podjęcia
2013-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do wynajęcia lokalu użytkowego.
Nr aktu prawnego
2/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1948
Data podjęcia
2013-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
1/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1949
Data podjęcia
2012-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyceny nieruchomości na dzień 31 grudnia 2012r.
Nr aktu prawnego
148/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 1950
Data podjęcia
2012-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Bisztynek wraz z eksploatacją i administrowaniem lokalnych kotłowni olejowych.
Nr aktu prawnego
147/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji