ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1941
Data podjęcia
2014-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXXII/214/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1942
Data podjęcia
2014-08-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/213/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1943
Data podjęcia
2014-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza.
Nr aktu prawnego
XXXI/212/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1944
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o. , Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity sp. z o.o. z/s Bisztynek – Kolonia 14, mająca na celu dostosowanie Zakładu do dalszego pełnienia funkcji RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych)" oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.
Nr aktu prawnego
XXX/211/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1945
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu.
Nr aktu prawnego
XXX/210/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1946
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.
Nr aktu prawnego
XXX/209/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1947
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021.
Nr aktu prawnego
XXX/208/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1948
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/207/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1949
Data podjęcia
2014-06-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XXX/206/14
Status
Obowiązujący
Lp: 1950
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/201/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji